CZYM JEST PSYCHOTERAPIA ?

Nie ma jednej obowiązującej definicji psychoterapii. Najczęściej przyjmuje się, że to taka forma oddziaływań psychospołecznych, która ma na celu korektę zaburzeń przeżywania i zachowania, która ma usunąć objawy i przyczyny choroby- w tym cechy osobowości powodujące zaburzenia przeżywania.

Psychoterapia jako oddziaływania jednej osoby (terapeuty) na stan psychiczny pacjenta jest tylko jednym z wielu sposobów wpływania na stan psychiczny drugiej osoby. Na to co aktualnie przeżywa, jej wspomnienia, uczucia, sposoby postrzegania rzeczywistości, postawy, sposoby reagowania, systemy wartości itp.

Według Rogersa w każdym człowieku tkwią ogromne możliwości rozumienia samego siebie oraz do konstruowania zmian w sposobie myślenia, bycia i zachowania- najlepsze warunki do ujawnienia i urzeczywistnienia tych zdolności stwarza pewna specyficzna relacja z drugim człowiekiem.

Oprócz psychoterapii istnieją inne oddziaływania psychologiczne mające zastosowanie w medycynie- min. pomoc psychologiczna, której celem jest dostarczenie osobie poszukującej pomocy możliwości zaspokojenia jej aktualnych dążeń czy potrzeb. Jej celem jest raczej przyniesienie natychmiastowej ulgi a usunięcie zaburzeń nie jest celem spotkania. Wartość takiej pomocy jest ogromna i niewątpliwie w pewnych sytuacjach jest niezastąpiona- jak np. w trudnych okolicznościach życiowych.